Bijdrage Debat over het Forma­tie­proces


12 mei 2022

Voorzitter,

Gênant, dat is denk ik het woord dat het beste de huidige situatie beschrijft. We zijn bijna twee maanden verder en er is nog niet inhoudelijk gesproken over hoe de problemen in de stad aan te pakken. Hoe gaan we de klimaatcrisis bestrijden? Hoe de woningcrisis? En hoe gaan we Den Haag vergroenen? Dit zijn allemaal vragen waar het niet over is gegaan.

Waar is het tot nu toe dan wel over gegaan? Wethoudersposities, blokkades en het aantal partijen. We hebben vooral gezien dat naar een getalsmatige meerderheid is gekeken en juist niet naar de inhoud. Wat dat betreft lijkt ons formatieproces op een B-filmversie van die in de Kamer. Het enige wat we nog missen is dat Tjeenk Willink informateur wordt.

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft zou het dus wat meer over de inhoud mogen gaan. In plaats van weer opnieuw te beginnen en over blokkades te spreken zouden we met een bredere groep aan partijen willen praten over hoe de problemen in de stad aan te pakken. In andere gemeenten werkt dit goed en ontstaat meer draagvlak in de raad. Vanuit de gesprekken kan je verder werken aan het vormen van een stadsbestuur.

Rond de verkenning hebben we daarnaast al kritiek geuit over de transparantie. Ik hoop dat de nieuwe verkenners explicieter gedurende het proces aan kunnen geven welke gesprekken worden gevoerd. Nu was er veel onnodige speculatie over clusters en kwam de transparantie pas helemaal aan het eind. Landelijk is dit aspect wel beter geregeld.

Daarnaast voorzitter, valt het ons op dat een optie nog beter zou kunnen worden bekeken. Op de meest progressieve optie, een voorkeur van veel partijen, lijkt namelijk geen blokkade meer te liggen. Op alle andere varianten nog wel. Vandaar een motie om de aan te stellen informateurs hier nog wat beter naar te laten kijken:

Verzoekt de aan te stellen informateurs:

  • in elk geval ook inhoudelijke gesprekken te faciliteren tussen de genoemde partijen om verder te onderzoeken of een progressieve coalitie met zeven partijen mogelijk is.

Uit de verslagen blijkt dat deze optie niet de voorkeur van D66 heeft. Maar misschien is het nu het moment om voor deze meest groene variant te gaan? In naam is D66 groen. Groenlinks heeft weliswaar een Bos, maar D66 heeft het hele rijtje aan namen compleet: een es, een landbouwer, een groenewold, een duin, een tak, een leeuw, een mosterd en een doorn. Dus groen zit in de namen wel goed. Maar wil D66 ook in daden groen zijn?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Het niet opheffen van de geheimhouding WOM 1-1-2016

Lees verder

Bijdrage WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag: terugkoppeling Wensen & Bedenkingenprocedure

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer