Bijdrage Het niet opheffen van de geheim­houding WOM 1-1-2016


11 mei 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft er problemen mee dat het stadsbestuur steeds kiest voor vertrouwelijkheid. Waarom kiest het niet voor openbaarheid?

Mijn fractie begrijpt dat sommige cijfers gevoelig zijn, maar waarom wordt er dan niet een publieke versie gemaakt zonder die cijfers? We hebben namelijk afgesproken om vaker te kijken of een deel openbaar kan worden gemaakt.

Verder staat nu dat het tot 2031 vertrouwelijk blijft en dat dan een evaluatie zal plaatsvinden. Waarom zover vooruit? De WOM bestaat dan allang niet meer. Ook vindt mijn fractie het gek dat op dat moment niet gekozen wordt voor openbaarheid, maar voor het opnieuw bekijken. Waarom?