Bijdrage Beroeps­pro­cedure Warm­telinQ Vlaar­dingen-Den Haag en m.e.r.-procedure Warm­telinQ Rijswijk-Leiden


Commissie Leef­om­geving

15 juni 2023

Voorzitter,

Mijn fractie vindt het nog steeds een enorm slecht idee om in deze tijden van klimaatverandering grote delen van de stad afhankelijk te maken van fossiele warmte. We hebben een aantal vragen over het vervolgproces. Wat betreft Vlaardingen-Den Haag: hoe wordt de raad op de hoogte gehouden van de werkzaamheden in de stad? Het college spreekt de ambitie uit om straten mooier en groener terug te laten komen, welke afspraken zijn hierover gemaakt met Warmtelinq?

Wat betreft Rijswijk-Leiden: wat is de stand van zaken van de m.e.r.-procedure voor Rijswijk-Leiden? Wanneer kunnen we het ontwerp MER en het Provinciaal Inpassingsplan verwachten? Gaat het college hier punten op inbrengen?

Waarom kiest de wethouder bij het tracé in Ypenburg voor variant 2a? Dit loopt direct door de ecologische zone, variant 2b niet maar deze zou het ‘ontwikkelpotentieel van de gavi-kavel’ schaden. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat het logischer is om, als de warmtelinq hier komt, de ecologische zone met rust te laten en voor variant 2b te kiezen?

Interessant voor jou

Bijdrage Huurders Aaltje Noorderwierstraat willen niet nog een winter in de kou zitten

Lees verder

Bijdrage Raadsvoorstel Rekenkamer 'Meer doen met meedoen', rekenkameronderzoek naar bewonersparticipatie in de energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer