Bijdrage Huurders Aaltje Noor­der­wier­straat willen niet nog een winter in de kou zitten


Commissie Leef­om­geving

15 juni 2023

Dank aan de insprekers voor het doen voor hun verhaal. Complimenten aan de SP voor het steeds weer op de kaart zetten van dit grote probleem en hun werk met de bewoners. De PvdD kan zich ook aansluiten bij de vragen van de SP en GL: de bewoners hebben recht op duidelijkheid, op snel geholpen worden, en compensatie. Wethouder, wees snel en wees rechtvaardig.

Interessant voor jou

Bijdrage Risico's droogte en laag grondwater in nieuw droogteseizoen

Lees verder

Bijdrage Beroepsprocedure WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag en m.e.r.-procedure WarmtelinQ Rijswijk-Leiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer