Bijdrage Risico's droogte en laag grond­water in nieuw droog­te­seizoen


15 juni 2023

Voorzitter,

Den Haag verdroogt en dit heeft ernstige consequenties. Hittestress, verlies van biodiversiteit, wateroverlast en ga maar door. De wethouder noemt als belangrijkste aanpak voor dit probleem"ontharden en ontstenen". Maar waar blijft dan de grootschalige ontstening? Tegelwippen en tramrails ontstenen zijn belangrijk, maar is niet genoeg. Hoeveel m2 zouden we moeten ontstenen de komende tien jaar om klimaatverandering op te vangen? En gaan we dat redden? Graag een reactie van de wethouder.

Verder, om water op te kunnen vangen, moeten de groene gebieden niet uitdrogen, want dan verliezen ze hun absorberende functie. Ook jonge bomen aanplanten en ze dan laten afsterven door droogte, heeft een averechts effect. Ook zouden we minder kunnen maaien, want ook dat zorgt voor snellere uitdroging van de ondergrond. Wat gaat de wethouder doen om dit te verbeteren? Kan de wethouder toezeggen om de werkwijze voor jonge aanplant te herzien met meer aandacht voor de toegenomen droogte?

En wat gaat het college de komende tijd doen om water beter op te vangen? Er moeten hier echt grote stappen in gemaakt worden om de effecten van klimaatverandering de komende jaren op te vangen.