Voor­bereid op een veran­derend klimaat


Den Haag bereidt zich voor op een veranderend klimaat. Door de stijgende zeespiegel en extremer weer zal de kwetsbaarheid van de hele stad toenemen. Om natte voeten te voorkomen wordt het vasthouden van water steeds belangrijker. De gemeente kan hieraan bijdragen door een gescheiden riool voor regenwater aan te leggen. Versteende plekken worden vergroend, zodat regenwater in de grond kan zakken.

Een veranderend klimaat kan naast wateroverlast ook hittestress veroorzaken. Vergroening van pleinen, straten en daken draagt bij aan het beperken daarvan. Meer openbaar water houdt de temperatuur ook stabiel. De gemeente kan het water weer door gedempte grachten laten stromen om de waterberging en de leefkwaliteit te verbeteren. De Paviljoensgracht en het Piet Heinplein zijn hiervoor goede kandidaten.

De gemeente kan daarnaast haar vastgoed beter isoleren om gebruikers tegen hittestress te beschermen. Ook bij ander Haags vastgoed kan de gemeente bijdragen aan isolatie, door een verduurzamingsfonds op te richten.

Het standpunt Voorbereid op een veranderend klimaat is onderdeel van: Klimaat, milieu en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws