Bijdrage Duur­zaam­heids­debat


16 mei 2024

Voorzitter,

Een beter milieu begint niet bij jezelf. De Nederlandse overheid probeerde 20 jaar geleden de consument te bewegen tot duurzamere keuzes door dat wel overal te beweren. En toch kwam Planbureau voor de Leefomgeving deze week met het zoveelste schrijnende rapport: de afgelopen 30 jaar is het warmer, natter en droger geworden in Nederland - deze veranderingen vinden zelfs sneller plaats dan het wereldwijde gemiddelde.

Voorzitter, individuele keuzes kunnen zeker grote impact hebben op onze leefomgeving. Het helpt bij bewustzijn over de impact van onze levensstijl op de planeet en al haar bewoners. Maar zolang de grote vervuilers buiten beschouwing blijven, is het dweilen met de kraan open. En dat we als gemeente wat aan grote vervuilers kunnen doen, blijkt ondertussen gelukkig steeds vaker; de Partij voor de Dieren heeft altijd al gepleit voor de krimp van Rotterdam The Hague Airport en dat gaat nu eindelijk gebeuren. Bijvoorbeeld iemand die denkt duurzaam een deel van diens eigen voedsel te verbouwen, maar dat moet doen onder de vervuilende rook van een Tata Steel, Chemours of Rotterdam The Hague Airport, in een grond vol PFAS. Heeft het college inzichtelijk met welke grote vervuilers Den Haag te maken heeft? En een visie hoe we hier mee omgaan met het oog op onze duurzaamheidsdoelstellingen? In dat kader is mijn fractie blij met de afdoening van onze motie over de afschaffing van Haagse fossiele subsidies, maar de banden met grote vervuilers zijn breder dan alleen financieel. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, onlangs presenteerden de wethouders het Haags Klimaatakkoord. We sluiten ons aan bij de vragen van de CU-SGP op dit punt, en hebben nog wat aanvullende vragen. Want hoewel er een aantal mooie dingen in staan, gaan pilots geen systeemverandering teweegbrengen. Wat is het langetermijndoel van het akkoord? Wordt hiermee ook echt toegewerkt naar nieuw beleid? Tegelijkertijd zijn er een aantal deals waar de vraag is wat de meerwaarde is. Zo gaan de woningcorporaties samenwerken om hun woningen te isoleren. Dat klinkt natuurlijk goed, maar dat horen we al een aantal jaar. Hoe draagt dit bij aan de opgave waar de gemeente en corporaties voor staan? Zorgt deze deal voor versnelling, of voor betere energielabels? Graag reactie van de wethouder.

Het Klimaatberaad moet gaan helpen bij het monitoren van de voortgang, maar daar heeft mijn fractie ook nog wel wat vragen bij. Hoe gaan we dit inrichten? En wie gaat daarin plaatsnemen? Gaat het dan om mensen en organisaties die bijdragen aan de oplossing, of mag bijvoorbeeld een Shell ook aanschuiven? Kortom, mijn fractie heeft daar wel wat ideeën bij en ziet dan ook graag dat de raad hier invloed op heeft. Kan de wethouder de planning delen?

Tot zover.