Bijdrage Fiets­par­keren


16 mei 2024

Voorzitter,

Ten eerste dank aan de ambtenaren voor het beantwoorden van onze 55 vragen over fietsparkeren. Deze hebben we gesteld nadat we vaak meldingen en klachten bij onze fractie binnen kwamen over dit onderwerp, waarvoor we uiteindelijk een eigen meldpunt hebben opgezet. Dank ook aan de mensen die dit hebben ingevuld, zodat wij een goed beeld van het probleem konden krijgen. Daarom fijn dat we het nog over fietsparkeren kunnen hebben voordat het nieuwe beleid wordt vastgesteld. Ik hoop ook dat we vandaag dingen mee kunnen geven om hierin mee te nemen. Ook een dankwoord aan de Fietsersbond, die ons altijd van uitstekend advies voorziet. En dan specifiek voor de analyses van de treinstations, waar dit college nu mee aan de slag kan, dit was hard nodig. Maar als ik de inspreker hoor, lopen we niet helemaal op schema, kan de wethouder daarop reflecteren, en ook op de opmerkingen over da capaciteit van bewaakte stallingen bij de stations, en het scannen van de bikey?

Ik kan me ook aansluiten bij wat de inspreker van de Fietsersbond zegt over het niet toepassen van het STOMP-principe als het gaat over parkeren. Mijn fractie vindt het ook erg scheef dat dit niet geldt voor parkeren. Waarom is dat zo, vraag ik aan de wethouder? Wat mijn fractie betreft hoort dat er gewoon bij.

Wat overduidelijk is: er is op de meeste plekken in de stad te weinig plek om je fiets veilig neer te zetten, wat als gevolg heeft dat fietsen overal worden neergezet en overlast kunnen veroorzaken. Denk aan volle stoepen, geblokkeerde blindegeleidelijnen en beschadigde bomen. We hebben het in deze commissie vaak over auto parkeerplekken, maar als we de stad aantrekkelijker willen maken voor de fiets, moet het veilig kunnen stallen daarvoor ook prioriteit krijgen.

Daarom een aantal punten die de Partij voor de Dieren terug hoopt te zien in het nieuwe fietsparkeerbeleid.

Ten eerste, het aanvragen van fietsnietjes. Hier heeft u mij al vaker over gehoord, maar het systeem dat nu in gebruik is, sluit veel bewoners uit. De voorwaarden van handtekeningen moeten verzamelen van al je buren en uitgesloten worden als je een kelderbox hebt, zijn onwenselijk. Is de wethouder bereid deze voorwaarden te schrappen?

Ten tweede, parkeervakken. Zeker in het centrum zijn veel parkeervakken op straat niet voorzien van fietsnietjes. Zeker op plekken met veel wind, zoals het Spuiplein en de windtunnel van de Turfmarkt, zorgt dat ervoor dat fietsen als dominosteentjes omvallen, wat vaak schade veroorzaakt. Even los van het feit dat het gewoon vervelend is als je je fiets weer uit een kluwe staal moet bevrijden, is ook bewezen dat het vastzetten van je fiets aan een fietsnietje het beste werkt tegen diefstal. Kan in het nieuwe beleid aandacht zijn voor ook op dit soort plekken meer nietjes toevoegen? En komt de Biesieklette Stadhuis weer terug?

Voorzitter, mijn fractie vindt het positief dat er aan de hand van onze motie beter wordt ingezet op veilige tijdelijke stallingen, en we zullen de komende tijd opletten hoe dat in de praktijk gaat worden uitgevoerd.

Ten derde, het beschermen van bomen en groen. In de beantwoording van onze vragen lezen we iets over anti-aanrijpalen, maar houden die daadwerkelijk het parkeren van fietsen tegen? En wil de gemeente zich actiever gaan inzetten voor het beschermen van bomen tegen fietsparkeerders?

Dan de wijkanalyses, heel goed dat dit gebeurt, en als ik het voorontwerp Duinoord bekijk, ziet dat er goed uit, maar is het voldoende? Het totale tekort komt volgens de analyse op 2.803. Er worden maar 435 fietsparkeerplekken toegevoegd. Dat baart me wel zorgen, zeker omdat deze wijk nog relatief ruim is. Mijn fractie vraagt zich af wat dan de prognoses zijn voor veel meer dichtbevolkte wijken. Graag een reactie.

Tot slot de suggestie om bij handhavingsacties in het centrum, wellicht middels een flyer aan de fiets, of een zadelhoesje met een kaartje, aan te geven waar de inpandige fietsenstallingen zich bevinden.