PvdD: ‘Vang regen­water standaard op’


6 mei 2021

De Haagse Partij voor de Dieren wil dat er betere afspraken worden gemaakt over het opvangen van regenwater. In Amsterdam werd onlangs een nieuwe regeling vastgesteld. Daar moet bij alle nieuwbouw en bij grote verbouwingen worden gezorgd voor wateropvang op het dak. Dit is nodig vanwege toenemende wateroverlast. De Partij voor de Dieren stelt voor om dezelfde maatregelen in te voeren in Den Haag.

Overstroming en uitdroging

Klimaatverandering brengt extremer weer met zich mee. Dit zorgt voor wateroverlast, zeker in een versteende stad. De wateroverlast kan leiden tot problemen met funderingen, het verzakken van huizen en het vollopen van kelders. Door regenwater op te vangen, kunnen dit soort problemen verminderd worden. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag: ‘In sommige Haagse wijken lopen riolen nu al regelmatig over. Dit wordt de komende tijd alleen maar erger. Daarom moeten we in actie komen.’

Oplossingen

De gemeente Amsterdam maakt nu werk van waterberging. Bij nieuwbouw en grote verbouwingen wordt het verplicht om voor opslagcapaciteit voor hemelwater te zorgen. Regenwater mag niet meer zonder waterberging in het riool worden geloosd. Robert Barker (PvdD): ‘De technieken om wateroverlast tegen te gaan bestaan al lang. We moeten de stad vergroenen en zorgen dat water wordt vastgehouden.’

Klimaatadaptatie

Volgens de Partij voor de Dieren passen de Amsterdamse afspraken goed bij de doelen die Den Haag heeft gesteld. In het coalitieakkoord staat opgenomen dat klimaatadaptief bouwen de norm moet zijn. Toch worden hier geen afspraken of regelgeving aan verbonden. Barker (PvdD): ‘Nu Amsterdam laat zien dat het kan, kunnen we als Den Haag niet achterblijven. Laten we wateroverlast net zo voortvarend gaan aanpakken.’