Bijdrage Twee­mi­nu­ten­debat over Maak haast met regen­wa­ter­opvang


Commissie Leef­om­geving

30 september 2021

Voorzitter,

In Amsterdam is in april een nieuwe hemelwaterverordening door de gemeenteraad aangenomen. Het wordt voortaan verboden om vanaf een gebouw hemelwater in het openbaar riool te lozen, tenzij een hemelwaterberging is aangebracht. Hiermee wordt het riool ontlast, zal wateroverlast worden teruggedrongen en wordt de stad klimaatadaptief.

Ook Den Haag kampt nu al met problemen rond de wateropvang en deze problemen zullen de komende tijd alleen maar erger worden. Toch kiest het college om niet zoals Amsterdam zulke regels vast te leggen. Waarom niet?

De gemeente kiest voor de zachte hand, terwijl nu niet de tijd is van uitstel. Wat nu wordt gebouwd staat er nog 50 jaar. Waarom dus niet verplichtend optreden richting projectontwikkelaars? In het verleden heeft de vrijheid-blijheid benadering van het college al laten zien dat projectontwikkelaars niet uit zichzelf in beweging komen.

Amsterdam heeft in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016‐2021 de ambitie opgenomen om in 2020 een bui van 60 mm in één uur aan te kunnen. Den Haag kiest voor 50 mm regen in een uur; minder dus. Waarom?

Ook de eisen die in Den Haag mogelijk worden gesteld aan gebouweigenaren is zwakker. Waar Amsterdam 60 liter per m2 bebouwd oppervlak verplicht bij nieuwbouw of ingrijpende renovaties kiest de gemeente 50 liter per m2. Waarom? En waarom kiest Den Haag alleen voor nieuwbouw en niet renovatie? En waarom wordt dit überhaupt niet in regelgeving vastgelegd?

Al met al zou het mooi zijn als Den Haag net als Amsterdam meer doet om klimaatadaptief te worden.