Bijdrage Beeld­kwa­li­teitsplan Spuistraat en Vlamingstraat


6 april 2022

Dank, voorzitter,

Ik wil graag beginnen met zeggen dat ik het persoonlijk erg leuk vond om de geschiedenis van ons winkelcentrum gebied tot in detail te kunnen terugzien. Dank aan degene die dit mooie overzicht heeft opgesteld.

Wel heeft mijn fractie wat vragen over het stuk. Het wordt ons namelijk niet direct duidelijk wat de aanleiding was om dit stuk naar de raad te sturen. Het is een beeldkwaliteitsplan, maar op welke manier wordt het toegepast? Wordt met dit plan de drempel verlaagd om gebouwen te slopen of hoe moet het plan worden geïnterpreteerd?

Het wordt een toetsingskader genoemd voor de gevelaanpak, maar wie gaat die gevelaanpak dan uitvoeren? Is dit toetsingskader bindend? Dit zou een richtinggevend instrument voor initiatiefnemers en ontwerpers zijn, maar wordt hier ook op aangestuurd en gecontroleerd door de gemeente? Is hier geld voor vrijgemaakt en is dit dekkend? Zet dit plan de deur open tot sloop? Graag een iets uitgebreidere uitleg van de wethouder. Kan de wethouder specifiek aangeven welke panden eventueel kunnen worden gesloopt op basis van dit plan? Ook zijn wij benieuwd of de welstandscommissie betrokken is geweest bij dit plan? Graag een reactie. Heeft dit plan verder invloed op de ontwikkelingen van het PUK wat is vastgesteld voor het Pribapand?

Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren-fractie dat hier wel wat kansen blijven liggen. De Spuistraat en de Vlamingstraat, bestaan natuurlijk niet alleen uit gevels. Wij hadden het heel logisch gevonden om in dit plan ook te kijken naar leegstand in deze straten. Kunnen hier woningen worden gerealiseerd? Zijn de daken geschikt om te verduurzamen? Bijna alle daken zijn plat, wat zijn hier de mogelijkheden? Een quick-scan verduurzaming was wellicht ook een goed idee geweest, zeker als de gemeente ondernemers wil helpen met verduurzaming. Is de wethouder bereid om dit alsnog op te pakken?

Voorzitter, dan over de leegstandsbrief. Mijn fractie begrijpt dat er nu winkelmeters worden omgezet in andere functies. Dit is goed, maar tegelijkertijd zien we op verschillende plekken dat er winkelmeters bijkomen, bijvoorbeeld bij Bellevue of op het KJ-plein. Hoe verhoudt dit zich? Verder missen we van een college een lange termijn perspectief op het feit dat het aantal winkels niet snel meer zal toenemen maar eerder afnemen door meer digitale aankopen. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

Concluderend, voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft genoten van de trip down memory lane die dit stuk biedt, maar vindt het erg onvolledig. Kan dit stuk niet worden geupgrade naar een stuk dat ook de mogelijkheden verkent om de Spuistraat en de Vlamingstraat klimaatadaptief en duurzamer te maken, en ook een extra slag maakt op het realiseren van meer woonruimte in de binnenstad? Graag een reactie van de wethouder.