Bijdrage Mislei­dende lespro­gramma’s pluim­veelobby


7 april 2022

Voorzitter, kinderen worden van jongs af aan overgeleverd aan propaganda van de bioindustrie. Drie grote partijen uit de pluimveesector zijn nu namelijk verantwoordelijk voor lesmateriaal over kippen die de gemeente Den Haag aan basisscholen aanbiedt. Er zijn cartoons van blije kippen. Het contrast met de realiteit van de bio-industrie kan niet groter zijn. Ook wordt er niks verteld over de milieugevolgen van de bioindustrie en ook niks over de klimaatimpact van vlees. Dit ondanks het feit dat de gemeente al in 2020 het PvdD, PvdA en HSP initiatiefvoorstel aan nam waarin werd ingezet op het vergroten van de bewustwording rond gezond en duurzaam voedsel op scholen.

Voorzitter, we zijn blij met de reactie van het college dat zij bewust is dat hier iets mis gaat en dat de lespakketten niet in lijn zijn met het gemeentelijke beleid. We zijn ook tevreden dat de wethouder aangeeft de pakketten aan te passen. In de beantwoording wordt echter niet de consequentie eraan verbonden dat de programma’s offline worden gehaald. Ik begrijp dat een uur geleden het programma offline is gehaald op basis van ons debatverzoek. Dank aan de wethouder voor de actie. Kan de wethouder bevestigen dat de programma’s dus niet meer worden aangeboden en dat er betere lesprogramma’s voor terugkomen? Wanneer komen deze nieuwe pakketten?


Interessant voor jou

Bijdrage Beeldkwaliteitsplan Spuistraat en Vlamingstraat

Lees verder

Bijdrage Onderzoek uitbreiding areaal Stedelijke Groene Hoofdstructuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer