Bijdrage Onderzoek uitbreiding areaal Stede­lijke Groene Hoofd­structuur


13 april 2022

Dank voor dit mooie stuk. Ik denk dat iedereen wel kan zien hoe veel mooier de stad er uit zou kunnen zien als we werk maken van vergroening. Ik moest wel een beetje lachen om de voor-en-na-impressies. Het ziet er uit alsof iemand echt hun uiterste best heeft gedaan om de voor-foto te maken op de meest druilerige dag en op een deprimerend tijdstip. Desondanks, mooi om te zien! Mijn fractie bleef wel met wat vragen zitten, want u begrijpt wel dat wij nu extra motivatie voelen om de stedelijke groene hoofdstructuur te verbeteren.

Dat is dan ook meteen mijn eerste vraag.

  • Er wordt erg benadrukt dat dit een impressie en een onderzoek is, maar kan de wethouder vertellen hoe dit geïmplementeerd gaat worden? Wordt er altijd gewacht op herontwikkeling en werkzaamheden, of worden bepaalde locaties proactief opgeknapt? Gaan al deze locaties daadwerkelijk worden vergroend? Wat ziet de wethouder als vervolgstap?

  • Mijn tweede vraag gaat over asfalt. Het is bekend dat asfalt uitnodigt tot harder rijden én dat het hittestress en wateroverlast tot gevolg heeft. Toch zien we niet in alle ontwerpen dat het afvalt vervangen wordt door bijvoorbeeld klinkers. Zou dit niet een standaard maatregel moeten zijn bij herontwikkeling?

  • Tot slot: zouden deze locaties ook daadwerkelijk de status van Stedelijke Groene Hoofdstructuur krijgen?

Interessant voor jou

Bijdrage Misleidende lesprogramma’s pluimveelobby

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel Mariahoeve blijf(t) groen, “Groenbeheer op maat, de pilot”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer