Voor­lichting over dieren­welzijn


Voorlichting en educatie behoren tot de belangrijkste middelen die de gemeente kan inzetten om het welzijn van dieren te bevorderen, dierenleed te voorkomen en bewustwording omtrent dierenwelzijn te vergroten.

Het onderwijs mag niet voorbijgaan aan dierenwelzijn. Veel scholieren komen niet in aanraking met productiedieren, terwijl zij later wel keuzes maken die het welzijn van dieren beïnvloeden. De gemeente moet scholen daarom stimuleren om lessen aan te bieden die een representatief beeld geven van hoe het is gesteld met het dierenwelzijn. De gemeente moet een lespakket voor scholen (lagere en middelbare) ontwikkelen dat gaat over duurzaam (plantaardig) voedsel en de maatschappelijke effecten van voedselproductie. Op de gemeentelijke website voor natuur- en milieueducatie moet aandacht worden besteed aan dieren(welzijns)lessen in de klas.

Ook is het belangrijk om stil te staan bij huisdieren, waar kinderen veelvuldig mee in aanraking komen. Bijtincidenten komen ook voor in huiselijke omgeving waar kinderen aanwezig zijn. Om slachtoffers onder kinderen te verminderen is het nodig dat kinderen meer leren over het gedrag en lichaamstaal van dieren.

Daarnaast geeft Den haag voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag.

Het standpunt Voorlichting over dierenwelzijn is onderdeel van: Dierenrechten