Motie Kip uit de klas


21 april 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van Misleidende lesprogramma’s pluimveelobby.

Overwegende, dat:

  • momenteel ‘uitleen kippen’ door de gemeente beschikbaar worden gesteld;

  • deze kippen bij de stadsboerderij worden opgehaald en in het klaslokaal geplaatst zodat kinderen ze kunnen vastpakken;

  • dit stress oplevert voor de kippen;

  • dit voor scholen als een vervanging dient voor een bezoek aan een stadsboerderij.

Verzoekt het college:

  • bij scholen aan te dringen op een bezoek aan een van de vele stadsboerderijen, te bezien of drempels kunnen worden weggenomen voor een bezoek en te stoppen met het uitlenen van kippen of andere levende dieren aan een school.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Sebastiaan Kruis
PVV
Fatima Faïd
HSPStatus

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie