Motie Vergroot pakkans dieren­mis­han­de­laars


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2022.

Constaterende, dat:

 • in het afgelopen jaar meerdere zaken van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing hebben plaatsgevonden;
  • vissen zijn dood gestampt bij een visplaats;

  • een pony is in een weide geschopt;

  • de vleugels van meerdere duiven zijn vernield/geknipt;

  • meeuwenjongen hardhandig van het dak zijn gegooid;

  • huismussen en andere dieren vast kwamen te zitten op illegale lijmplanken;

  • meerdere honden geslagen en geschopt zijn;

  • meerdere vogels beschoten zijn met pijlen;

  • onlangs nog een kat mishandeld, gesneden en vermoord is.

 • niet iedere BOA of politieagent signalen van dierenmishandeling herkent.

Overwegende, dat:

 • melding maken bij 144, LID of NVWA vaak lang op zich laat wachten tot er opvolging aan wordt gegeven;

 • de afstemming tussen 144, LID, NVWA, wijkagenten en BOA’s niet altijd optimaal is;

 • BOA’s de eerste oren en ogen op straat zijn en veel misstanden snel kunnen opsporen;

 • BOA’s en wijkagenten veel surveillance rondjes maken rondom dierenhulporganisaties en stadsboerderijen;

 • BOA’s tijdens parkeercontroles in de zomer ook vaak oververhitte honden tegenkomen die zijn opgesloten auto’s die in de zon zijn geparkeerd.

Verzoekt het college:

 • om jaarlijks themadagen te organiseren voor BOA’s en agenten die het herkennen van signalen van dierenmishandeling, dieren verwaarlozing en huiselijk geweld vergroten;

 • bij deze themadagen experts in te zetten, die de handhavers voorzien van de benodigde kennis en kunde en hierover jaarlijks in de programmarekening over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren



Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen