Bijdrage Onge­lijk­vloerse kruising Zwol­se­straat - Gevers Deynootweg


23 februari 2022

Voorzitter,

Vorig jaar wisten we al dat er grote risico’s aan dit project kleefden en een meerderheid geloofde wethouder Revis op zijn blauwe ogen dat het goed zou komen. Het verbaast mijn fractie niks dat de Rekenkamer boven water heeft gekregen dat er niet genoeg middelen zijn gereserveerd voor dit project. Het feit is dat we een jaar verder zijn en deze punten niet zijn geadresseerd; wat betekent dit voor de kosten van dit project?

De Partij voor de Dieren is blij dat de wethouder de handschoen oppakt en met een raadsvoorstel zal komen voordat de aanbesteding in gang wordt gezet. Het lijkt ook te verwachten dat dit nodig is vanwege de budgettaire overschrijding.

Mijn fractie heeft wel wat vragen naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek. Kan de wethouder uitleggen hoe het budget naar beneden is bijgesteld door een ‘expert judgement’? Wie is de expert? Gegeven dat de laatste tijd veel projecten uitlopen, is het niet wat gek om het budget in de raming naar de raad toe naar beneden bij te stellen?

Het college herkent nu dat de risico’s niet voldoende naar de raad zijn gecommuniceerd. Maar dit was toen al duidelijk en ging het debat ook over. Hoe voorkomen we het dit dan in de toekomst?

Is verder een percentage van 50% kans op geen uitloop niet sowieso een te laag doel? Voorzitter, als de wethouder met die percentages loten zou verkopen zou iedereen meedoen.

Dan de vraag over het niet voldoende meenemen van onbenoemde onvoorziene risico’s. Is dit niet een breder leerpunt? Als dit vaker niet voldoende wordt meegenomen is het niet gek dat de kosten in Den Haag elke keer uitlopen.

Tot slot zou ik de wethouder willen vragen hoe het staat met de stikstofberekening?


Interessant voor jou

Bijdrage de Kust Gezond

Lees verder

Bijdrage Beeldkwaliteitsplan Spuistraat en Vlamingstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer