Bijdrage de Kust Gezond


23 februari 2022

Voorzitter,

De Pier is een icoon en al een tijd aan het aftakelen. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen wat de verschillende opties zijn. Wat ons betreft is daarbij niet de portemonnee van de ontwikkelaar leidend, maar wat we als stad op deze plek willen. Ziet de wethouder dit ook zo? De Partij voor de Dieren is in elk geval geen voorstander van megalomane bouwplannen hier. Is de wethouder het met ons eens dat woningen in zee geen goed idee is? Waarom zo focussen op meer ontwikkelruimte?

Dan het Havenconvenant. Aangegeven wordt dat een extern haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar uitbreidingsmogelijkheden van visserij op basis van drie scenario’s. Waarom? Waarom wordt een verkenning naar de mogelijke uitbreidingsruimte rekening houdend met het verleggen van de zeewering? Hier heeft de raad zich toch eerder tegen uitgesproken? Kijkt de wethouder serieus naar het bouwen bij het stille strand? Waarom niet een scenario waarin visserij wordt afgebouwd, gegeven de noodzaak voor herstel van biodiversiteit in de zee, en Scheveningen een andere economische invulling krijgt?

Dan de zogenaamde publiekstrekker op de Boulevard. Hoe vindt de wethouder zelf dat dit traject is gegaan? Is die publiekstrekker in zicht?

Dan de beeldkwaliteit. Wat gebeurt er nu rond die vreselijke duin paviljoens. Hoe voorkomen we dat ook AZ Fisheries zo eruit komt te zien?

Interessant voor jou

Bijdrage Commissiebrief Vlietzone

Lees verder

Bijdrage Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat - Gevers Deynootweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer