Bijdrage Commis­sie­brief Vlietzone


23 februari 2022

Voorzitter,

De Vlietzone is nu een groene mooie zone en als het aan de Partij voor de Dieren ligt houden we dat zo. We begrijpen daarom niet de noodzaak om in te zetten op grote verandering en visievorming. Uiteraard is het goed als de natuur hier kan worden versterkt, maar waarom zo’n heel traject aangaan?

De Vlietzone lijkt nu een vergaarbak te worden van allerlei plannen met weinig aandacht voor de bestaande kwaliteiten. In deze visievorming lijkt het uitgangspunt bijna te zijn dat we opnieuw kunnen beginnen met de Vlietzone. Maar voorzitter, de gronden hier hebben ook al een bestemming. Wat verdwijnt er als het aan het college ligt? Het college zet in op meer buitensportvoorzieningen en meer industrie, maar wat verdwijnt er dan? Het groen? Er staat zelfs dat er ruimte is voor bos, plassen en watergangen. Dit klinkt goed, maar dan wordt de vraag nog pregnanter; wat verdwijnt er? 57 ha wordt herontwikkeld, maar wat staat er nu?

Waarom is juist hier meer ruimte voor industrie wenselijk en welke gevolgen heeft het voor de Vlietzone?

Er wordt bovendien ingezet op een extra weg bij Westvlietweg. Wat is het voordeel van meer asfalt?

Ook moet er ruimte komen voor nieuwe buitenplaatsen. Waarom? Welk probleem lossen we hiermee op? Waarom willen we meer bebouwing in de Vlietzone en als we gaan bouwen; waarom dan buitenplaatsen?