Bijdrage Sloop Bleij­enburg voor Hotel


23 februari 2022

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft is een hotelstop wenselijk en moeten er niet steeds hotels bijkomen. We zouden liever zien dat ingezet wordt op woningbouw. Aangezien er nu een verklaring van geen bedenking wordt gevraagd gaan we hier ook over.

Voorzitter, waarom steeds meewerken aan meer en meer hotels en horeca terwijl vele leegstaan? En waarom ontstaat een collegecrisis over een aantal meter kantoren en wordt het verdwijnen hier geaccepteerd? Hoe kan de wethouder dit beleid verdedigen? Waarom zet de wethouder niet veel meer in op woningen?

Tot slot, voorzitter, hoe kan opeens het aantal kantoren vierkante meters zou significant gedaald zijn tot net onder 1500 m2. Waar is dat door te verklaren?