Bijdrage Twee­mi­nu­ten­debat Annie M.G. Schmidt­school


23 februari 2022

Voorzitter,

Sowieso vinden we het erg zonde om te zien dat beeldbepalende gebouwen worden gesloopt en er niet een vorm van renovatie wordt toegepast. Hopelijk kunnen we in de toekomst de sloop van de Populier en de Martelaren van Gorcumkerk voorkomen.

Wat mijn fractie rond dit dossier bevreemd is dat het proces zo lang duurt en intransparant is. Er gaan zoveel jaren overheen en toch is weer wat fout gegaan in de vergunningsverlening. Waar gaat dat fout dat eerst een vergunning wordt verleend en dan blijkt dat de verkeerde procedure is gevolgd? En dat terwijl het veel ruimte inneemt in de school. Hoe kan dit? Dus dat eerst alles wordt gesloopt en de vergunning wordt verleend en dan blijkt dat een belangrijk element ontbreekt?