Bijdrage Plannen van Haag Wonen in Morgen­stond


16 februari 2022

Voorzitter,

Keer op keer maken we het punt dat participatie beter moet, maar verandering zien we niet. Haag Wonen kiest voor sloop en bewoners hebben er niks over te zeggen. Een videoboodschap valt hen ten deel. Waarom zo? Waarom kunnen bewoners niet serieus meepraten? Bewoners die hier willen blijven wonen worden gepasseerd.

Ook wat betreft het behouden van beeldbepalende gebouwen zien we weer dat voor sloop wordt gekozen. In het Monumenten Inventarisatie Project 1850-1940 wordt juist aangegeven dat besloten pleinvormige complexen, zoals Complex 70 bijzonder zijn. Waarom niet vol inzetten op behoud? Als we de redenering van Haagwonen zouden volgen dan zouden vele wijken van Den Haag kunnen worden gesloopt. Waarom werkt het college mee aan die sloopzucht? Waarom niet opkomen voor de bewoners die in meerderheid voor renovatie zijn?

De Partij voor de Dieren sluit zich verder aan bij de roep van de bewoners rond de Denekampstraat. Een straat met Dubbel glas en centrale verwarming. Waarom slopen? Hoe reageert de wethouder op het punt dat ervoor wordt gekozen om mensen met minder geld Zuidwest uit te werken? Waarom zorgt de gemeente er niet voor dat bewoners terug kunnen komen?

Ook in Morgenstond zien we een grote sloopzucht zonder participatie. Waarom? Waarom gaat de wethouder hierin mee? Waarom zegt het college niet tegen Haagwonen: je bent een sociale woningcorporatie;gedraag je dan ook zo.