Betaalbaar wonen


Een betaalbaar, duurzaam huis in een prettige woonomgeving draagt bij aan het welzijn van mensen. Wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen en de overheid heeft hier een verantwoordelijkheid in. Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende sociale woningen worden bijgebouwd. De afspraak in Den Haag is dat van alle woningen die worden bijgebouwd, 30% sociale huur wordt. De gemeente dient deze afspraak na te komen. De Partij voor de Dieren Den haag vindt dat hier nog te vaak van wordt afgeweken. Liberalisatie van sociale huurwoningen in gebieden met een tekort aan deze woningen moet niet worden toegestaan.

De kwaliteit van huurwoning is in veel gevallen niet goed. Achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. Vocht- en schimmel problemen bij woningcorporaties moet tot het verleden behoren. Hierbij moet ook aandacht zijn voor het verduurzamen van de woningen, want dit kan vaak samen worden aangepakt.


Het standpunt Betaalbaar wonen is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten