Bijdrage de Venen


2 februari 2022

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft maakt de gemeente in De Venen de verkeerde keuze. Er vindt aan de rand van de stad een enorme verdichting plaats waarbij sociale huurwoningen verdwijnen. Wederom wordt niet de afspraak uit de woonagenda gevolgd. Waarom zet het college niet in op sociale woningen?

Van de huidige 580 sociale woningen blijven er maar 395. Waarom moeten de rest van deze mensen weg? Waar komen ze terug? Het is goed dat de woningen worden aangepakt, maar waarom komen er niet meer sociale woningen?

Er wordt steeds geschermd met een businessplan, maar dit plan is door Vestia, een sociale woningcorporatie, en de gemeente opgesteld. Is het nou echt teveel gevraagd om van die twee partijen te verlangen dat ze genoeg sociale woningen bouwen?

Laten we de extra tijd gebruiken om te zorgen voor een goed plan.