Bijdrage Pres­ta­tie­af­spraken


15 juni 2022

Voorzitter,

de Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om het vandaag te hebben over het verduurzamen van woningen. Meer dan 30 procent van de woningen is nu corporatiebezit en die woningen zijn vaak slecht geïsoleerd.Mensen met een kleine portemonnee leven geregeld met vocht en schimmel en een hoge energierekening. In de prestatieafspraken lijkt dit probleem te worden onderkend, maar het is de vraag of niet de acties tekort schieten.

Zo is er afgesproken dat in 2024 alle complexen met vocht- en schimmelproblemen zijn aangepakt of in planvorming zijn. Dat is al een rijkelijk late deadline, maar in de afspraken lijkt ook dit doel niet duidelijk in zicht. Een voorbeeld van een afspraak: “Staedion werkt eraan te kunnen voldoen aan de afspraak in de raamovereenkomst om per 31-12- 2023 alle complexen met vocht en schimmel (te wijten aan bouwkundige oorzaken) aangepakt te hebben of in planvorming.” Gaat het echt lukken vraag ik aan de wethouder of is dit een voorbode voor uitstel?

Dan de inzet om energieneutraal te worden. Ook dit lijkt niet goed te lukken. In de raamovereenkomst is afgesproken te streven naar 16.000 corporatiewoningen transitieklaar in de periode 2019-2024. We zitten volgens het college nog niet op de helft. Wat gaan corporaties doen om de aanpak te intensiveren?

Uit de afspraken wordt dit niet duidelijk. Bij Vestia wordt het wel, teleurstellend, concreet: In 2022 worden geen woningen aangesloten op duurzame energie (aardgasvrij). Haagwonen heeft veel meer woorden nodig om weinig actie uit te stralen. Wat ze vooral zegt is dat ze meer gaat communiceren. Staedion lijkt nog het meest te willen doen maar komt niet verder dan bij renovatieprojecten waar mogelijk toewerken aan aardgasvrij. Van de 30 duizend woningen zouden er dit jaar 150 worden aangesloten op duurzame energie.

Voorzitter, als ik al die afspraken op duurzaamheid lees is het moeilijk om niet heel cynisch te worden. Waarom maken we de afspraken überhaupt als ze zo vaag zijn? En leeft er bij woningcorporaties enig besef om klimaatverandering aan te pakken?

Ook als we het slechts hebben over zonnepanelen op daken dan wordt er door Haagwonen slechts gezegd dat gewerkt wordt aan een beleidskader voor gestapeld bezit. Kunnen geen afspraken worden gemaakt over het aantal aan te leggen zonnepanelen of de beschikbaarheid van de daken voor huurders of andere inwoners?

Verder lijkt er verder heel slecht te zijn omgegaan met het initiatiefvoorstel over energiearmoede. Terwijl uitgangspunt zou moeten zijn om huren van slechte woningen geleidelijk te bevriezen wordt dit punt weggeschreven. Waarom? Dit is toch gewoon een aangenomen raadsbesluit?

Dan het groen en klimaatadaptie. Hier staat zo mogelijk nog minder over in. Waarom kunnen corporaties niet wat meer worden gestimuleerd om in te zetten op ecologisch beheer van de collectieve ruimten? En hoe kan het dat Vestia tot en met 2027 geen enkel project heeft op het gebied van klimaatadaptie?

Tot slot, Vestia. Kan de wethouder aangeven hoe hij kijkt naar de splitsing en wat de zienswijze van het college hierop is?