Bijdrage Bouwplan Buiten­plaats Leyenburg


15 juni 2022

Voorzitter,

Van de oorspronkelijke buitenplaats Leyenburg is weinig groen meer over. Het groen wat er nog is; maakt het des te waardevoller. Een groene parel in een versteende stad. Een parel wat gelukkig eerder al als gevolg van protesten is behouden. Na een grote protestactie besloot de gemeenteraad in 1991: ‘dat het park definitief een groenbestemming zal houden, dat de oude waarden van de buitenplaats in ere worden hersteld en aangevuld. De 250 jaar oude kastanjes, 200 jaar oude taxushaag en laan met lindebomen blijven behouden.’

Voorzitter, gaat het college zich aan deze uitgangspunten houden? Dat is de vraag, want het college wil zich niet committeren aan het vastgelegde bouwvlak. Als hiervan wordt afgeweken dreigt er weer grootschalige aantasting. Graag een reactie van de wethouder. Achter het gebouw staat nu bijvoorbeeld een monumentale kastanje en opzij ervan staan oude lindes.

Dan de kiosk. Het is gek dat een kiosk zomaar in het groen kan worden gebouwd en zo ook wat afknabbeld van de buitenplaats. De ACOR adviseerde negatief vanwege schade aan het bestaande groen. Waarom wordt dit advies genegeerd? Er bestaat toch geen recht op een kiosk en hem zo nodig in het groen te bouwen?

Voorzitter, het groen staat in Den Haag onder stevige druk. Dat blijkt ook vandaag weer. Laten we deze mooie parel niet gaan aantasten maar behouden.