Bijdrage Geheim­houding commis­sie­brieven Dreven-Gaarden-Zichten


15 juni 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt openbaarheid van belang. Dat knelt met het minimaal 10 jaar geheim houden van brieven. Graag een reactie of ook naar andere opties is gekeken? Waarom is bijvoorbeeld niet gekozen om een kortere evaluatietermijn te kiezen? En waarom niet voor een gedeeltelijke openbaarmaking?

Specifiek zouden wij graag willen horen waarom het advies over staatssteun niet deels openbaar kan worden gemaakt? Zouden niet de stukken die verwijzen naar geheime documenten kunnen worden onderscheiden van de openbare delen?