Bijdrage Voortgang There­si­akerk


15 juni 2022

Voorzitter,

De rechtszaak over de Theresiakerk is op procedurele gronden verloren wat te verwachten viel. Gaat de wethouder op basis daarvan nu de afwijzing van de verklaring van geen bedenking in zienswijzeprocedure brengen?

Wat echter belangrijker is is dat het alternatieve plan al jaren niet vooruit komt en naar ik begrijp ligt dat geheel bij het punt van de parkeernorm. Klopt dit? Het zou erg zorgelijk zijn als door zo’n norm opeens een beeldbepalende kerk toch gesloopt wordt. Iedereen wil behoud alleen is dat lastig als de gemeente niet meewerkt. Naar ik begrijp wordt aangegeven door de gemeente dat het plan nu niet meer door kan gaan vanwege het Didam-arrest. Het kleine stukje grond achter de kerk zou de gemeente niet kunnen verkopen aan de ontwikkelaar. Klopt dit? Mijn fractie kan dat niet voorstellen en zou graag zien dat snel stappen worden gezet om het kerkgebouw te renoveren.