Bijdrage Twee­mi­nu­ten­debat: Duide­lijkheid over het groen


16 februari 2022

Voorzitter,

Het college heeft deze motie afgedaan, maar of het college nou de punten in de motie overneemt is wat onduidelijk. Wordt inderdaad vastgelegd dat het aantal vierkante meters onverharde ruimte in het gebied minimaal gelijk blijft? En wat zijn nou de kwantitatieve en kwalitatieve eisen die worden gesteld aan ecosysteemgroen? En hoe wordt hierop wordt gestuurd? Dit is mijn fractie onduidelijk. Waarom niet een duidelijk kader hiervoor meegeven?