Bijdrage Maak haast met regen­wa­ter­opvang


16 december 2021

Voorzitter,

Den Haag moet klimaatbestendig worden en dat betekent dat we net als Amsterdam wateropvang bij projectontwikkelaars moeten verplichten. Er is geen enkele reden te bedenken dat Den Haag dit niet zou verplichten, op een lagere norm stuurt en bij grootschalige renovatie ook helemaal geen beleid voert. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • het Amsterdamse voorbeeld te volgen en te komen met een hemelwaterverordening waarin bij nieuwbouw en grootschalige renovatie 60 liter per m2 op eigen terrein dient te worden opgevangen.