Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Maak werk van energie


16 december 2021

Voorzitter,

Een prachtig plan van GroenLinks om in Den Haag werk te maken van windenergie. Nieuwe windparken bieden ook kansen voor dieren en natuur. Door bij het inrichten van de opleiding ook aan deze thema’s aandacht te besteden draagt Den Haag bij aan het verbeteren van de ecologie van de Noordzee.

De Partij voor de Dieren dient een amendement in met de titel Houd rekening met ecologie bij windenergie, met HSP.