Bijdrage Perma­nente winter­opvang


16 december 2021

Voorzitter,

Goed dat na aandringen van de raad onder grote tijdsdruk een permanente winteropvang is gekomen. ‘Alle Haagse daklozen kunnen deze wintermaanden binnen slapen.’ Kopte deze kersverse wethouder eind oktober. Helaas is dat niet het geval. Want voor maar 160 mensen geldt dat zij tijdens de wintermaanden permanent worden opgevangen.

Voor de rest van de mensen, die ook recht hebben op deze noodopvang is er geen plek.

Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • alsnog het verzoek van de motie ‘permanente winteropvang voor daklozen’ (RIS310312) uit te voeren en een permanente winteropvang tussen 1 november 2021 en 1 april 2022 dag en nacht open te stellen en voldoende bedden aan te bieden voor iedereen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Mede ingediend namens CU/SGP, SP en HSP.