Bijdrage Sporen­driehoek


16 december 2021

Voorzitter,

Formeel heeft het college nog niet de stekker uit de plannen van de verplaatsing sporendriehoek getrokken. Ze gaf wel aan dat het draagvlak ver te zoeken was. Om dit besluit echt te formaliseren komen we met een motie met het volgende verzoek:

Verzoekt het college:

  • te stoppen met de onderzoeken naar de verplaatsing van de prostitutiezone naar de sporendriehoek,

En gaat over tot de orde van de dag.