Bescherming van seks­werkers


De Partij voor de Dieren Den Haag vindt het belangrijk dat het stigma op sekswerk doorbroken wordt. De maatschappelijke, sociale en arbeidspositie van sekswerkers moet worden verbeterd. Momenteel wordt sekswerk voornamelijk behandeld als onderdeel van mensenhandel, wat stigmatiserend werkt. Voor alle sekswerkers, dus ook mannen en transgenders, moet ruimte zijn om veilig en verantwoord te werken in Den Haag. Alle sekswerkers hebben recht op maatschappelijke ondersteuning als zij hier behoefte aan hebben. Zowel sekswerkers als belangenorganisaties worden betrokken bij het maken van beleid dat op hen van toepassing is.

Het standpunt Bescherming van sekswerkers is onderdeel van: Veiligheid Veiligheid, privacy en burgerrechten