Bescherming van seks­werkers


De Partij voor de Dieren Den Haag vindt het belangrijk dat het stigma op sekswerk doorbroken wordt. De maatschappelijke, sociale en arbeidspositie van sekswerkers moet worden verbeterd. Momenteel wordt sekswerk veelal gekoppeld aan mensenhandel en uitbuiting, wat stigmatiserend werkt. Voor alle sekswerkers, dus ook mannen en trans personen, moet ruimte zijn om veilig en verantwoord te werken in Den Haag. Alle sekswerkers hebben recht op maatschappelijke ondersteuning als zij hier behoefte aan hebben. Zowel sekswerkers als belangenorganisaties worden betrokken bij het maken van beleid dat op hen van toepassing is. Sekswerkers moeten gevraagd en ongevraagd het beleid kunnen voorzien van feedback.


Het standpunt Bescherming van sekswerkers is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws