Bijdrage Gedach­te­wis­seling Corona


Cie Bestuur

17 februari 2021

Gedachtewisseling Corona

Voorzitter, corona is een veelkoppig monster, naast dat het een zoönose is, ontwricht corona ook de samenleving. Er wordt veel van ons gevraagd. Maar alles met het doel om de druk op de zorg te ontlasten en vooral dierbaren niet te verliezen. Daarom ook een oproep aan iedereen houd vol!

De Partij voor de Dieren wil het vandaag hebben over de presentatie van net, de aanstaande verkiezingen, maatschappelijke opvang en hulp voor sekswerkers.

Fijn dat we van tevoren input konden leveren voor deze presentatie, daardoor zijn onze vragen grotendeels al beantwoord. Zojuist vroeg ik over meer inzichten in het bron contactonderzoek kunnen we dit in de raadsmededelingen opnemen?

De verkiezingen. Hoewel we natuurlijk allemaal willen dat ze in maart door kunnen gaan, zijn de voortekenen niet bijzonder positief. Zelfs onder de OMT- leden is bezorgdheid over het besmettingsrisico tijdens de verkiezingen. Die zorgen zien wij ook, zeker nu de Britse variant, die dodelijker blijkt, aan een opmars bezig is. Wat ook blijkt uit de presentatie van de directeur Publieke Gezondheid van GGD Haaglanden mevrouw de boer, waarin een piek wordt geschetst in maart, dat zou een alarmerend signaal moeten zijn.

We zagen al dat de proef met het briefstemmen voor 70 plussers die in Den Haag werd uitgevoerd flink de mist in ging. Meer dan de helft van de proefpersonen bracht een ongeldige stem uit. De Partij voor de Dieren is van mening dat dit een te hoog percentage is om het democratisch proces te waarborgen. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Is het college ook op de hoogte van het kort geding dat de Partij voor de Dieren vorige week aanspande? 70 plussers zouden hun stem per brief uit mogen brengen, omdat rekening is gehouden met hun kwetsbaarheid voor het corona-virus. Deze extra mogelijkheid wordt andere kiezers onthouden. De Partij voor de Dieren vindt dat ongeoorloofde discriminatie en vraagt in kort geding de rechter om de Staat te gebieden die ongerechtvaardigde ongelijkheid op te heffen.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de kiezers onder de 70 jaar overweegt niet te gaan stemmen als dat niet per brief kan, dat zijn ongeveer 1 miljoen kiezers. In feite wordt door de wijze waarop nu de verkiezingen georganiseerd worden, de stembusuitslag beïnvloed. Dat is volgens de PvdD onrechtmatig. Ook de Nationale Ombudsman en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), waar ruim 1.100 juristen en advocaten bij zijn aangesloten, onderschrijven de inzet van het kort geding.

Hoe staat het college hier tegenover? Heeft het college al nagedacht over manieren om álle kiezers de mogelijkheid te geven om hun stem uit te kunnen brengen? Zo ja, kunnen hier voorbeelden van gegeven worden? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat iedereen die wil stemmen dat veilig en anoniem moet kunnen doen? Ziet het college in dat dat nu niet het geval is? En wat heeft dit volgens het college voor invloed op het door laten gaan van de verkiezingen?

Tot slot sluiten we ons aan bij de vragen van CU/SGP over de maatschappelijke opvang. Ook de christenunie vroeg naar de hulp voor sekswerkers. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe de gesprekken gaan met organisatie en de sekswerkers naar aanleiding van de aangenomen motie in de gemeenteraad?