Bijdrage Sche­ve­ningen en Kijkduin


Cie Ruimte

17 februari 2021
  1. Scheveningen Bad

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het steeds aantrekken van meer publiek in de zomermaanden. De wethouder komt met allerlei plannen voor meer handhaving, maar de oorzaak dat er teveel mensen naar Scheveningen komen, wordt niet geadresseerd. Waarom nog blijven inzetten op promotie van Scheveningen Bad, terwijl veel publiek vanzelf al komt?

Dan Vitalizee. Iedereen wist toen het werd besproken dat er van alles fout zou gaan en dit blijkt bewaarheid. We blijven de komende 40 jaar betalen voor het toenmalige raadsbesluit. Wat leert de wethouder hiervan? Mijn fractie ziet parallellen met het Spuikwartier waar ook allerlei niet transparante constructies werden gebruikt waar na afloop de lijken uit de kast rollen. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

Verder de vraag wanneer het kelderdak in orde komt en kan worden gebruikt? We begrijpen verder dat de uitvoeringskosten met 2,9 miljoen stijgen. Betaalt de gemeente die? Ook wordt er gesproken over het verbreden van de Boulevard met 6 meter. Betekent dit dus dat 6 meter van het strand verdwijnt? Hoeveel vierkante meter strand verdwijnt er dan? Hoe kan dit zomaar?

Dan die zogenaamde publiekstrekker. Het college omschrijft het als uniek, onderscheidend en stelt dat het nieuw publiek naar Scheveningen zal trekken. Maar waarop baseert ze allemaal dit? De plaatjes hebben wat weg van een Chinees restaurant in combinatie met Moulin Rouge. Wellicht is dit het unieke?


Tot slot, de pier. Er wordt gesuggereerd dat die gesloopt zou kunnen worden. Waarom? Waarom zet het college niet vol in op renovatie? Nu lijkt het vooral een geldkwestie, maar de eigenaar wist heel duidelijk waar hij aan begon. Dit beeldbepalend bouwwerk moeten we niet bij het grofvuil plaatsen.


  1. Scheveningen Haven

Voorzitter,

We dragen als Den Haag flink bij aan het leegvissen van de oceanen. Stukje bij beetje verwoesten we zo allerlei ecosystemen. 85% van de commerciële vissoorten zijn al overbevist. Als we in dit tempo doorgaan, zijn in 2048 de zeeën leeg, voorspellen toonaangevende visserijbiologen. Toch wordt er nu ingezet op uitbreiding van de visserij. De Partij voor de Dieren vindt dit bizar en onverantwoord. Aangezien er steeds meer geautomatiseerd wordt, zal dat betekenen dat veel meer gevist moet worden. Iets wat overduidelijk een doodlopende weg is. Kan de wethouder uitleggen op welke manier hij dit duurzaam vindt? Hoe is dit houdbaar in de toekomst? Waarom wordt ingezet op meer ruimte voor de visserij en voor betaalbare vestiging voor staandwantvissers? De zee leegvissen is toch niet net zo’n recht als een dak boven je hoofd?

Voorzitter, en nog los van de onwenselijkheid van uitbreiding liggen flink wat plannen voor. De gemeente zou de zeewering moeten verplaatsen richting zee. Is dit echt realistisch? En gaat dat niet flink ten koste van het strand en de natuur? En zorgt dit bovendien niet voor meer stikstofuitstoot?

Dan duurzaamheid. Ik noemde de overbevissing al. Waarom komt dit punt niet terug in het convenant? Waarom wordt er niet ingezet op het het terugdringen van overbevissing en op het verkrijgen van duurzaamheidskenmerken? En waarom zien we niks terug over vervuiling? Bijna de helft van de plastic soep in de Noordzee wordt veroorzaakt door visserij. Visserspluis - gebruikt voor bodemvisserij- staat op nummer 1 van al het afval dat op de Nederlandse stranden wordt gevonden. Talloze dieren komen vast te zitten in afgedankte visnetten. Wat gaat Den Haag doen om dit terug te dringen? Bijvoorbeeld: momenteel moeten vissers betalen als ze hun kapotte vistuig inleveren als afval. Dit maakt het aantrekkelijk om de netten in het water te dumpen. Kan de gemeente hier geen regeling voor treffen?

Dan, het dierenwelzijn. Terwijl er verschillende soorten verdovingsmogelijkheden bestaan, wordt vaak gekozen om de organen uit vissen te trekken en daarna verkeren ze nog meer dan een half uur in een doodsstrijd. Waarom wordt niet ingezet op verdoofde slachtmethodes? Nu zien we geen enkel woord over het dierenleed in de visindustrie.

Tot slot, vragen over specifieke ontwikkelingen. Allereerst het Zuiderstrandtheater. Ons werd altijd voorgehouden dat hier woningen moesten komen. Begrijpt mijn fractie het goed dat de gemeente hier nu vanaf stapt? Dus een gemeente die zegt dat de woningnood hoog is gaat woningen schrappen?

Verder ziet mijn fractie dat er bij AZ Fisheries recreatievoorzieningen en woningen komen in de duinen. Waarom wil de gemeente hieraan meewerken? En wanneer worden deze plannen aan de raad voorgelegd? Wat is het gevolg voor de natuur?

Ook bij Simonis is het idee om recreatieappartementen te bouwen. Waarom? Waarom ook hier weer geen woningen?

Tot slot de parkeergarage in de duin. Worden deze plannen aan de raad voorgelegd? Hoe zijn de natuur- en stikstofeffecten in kaart gebracht?

  1. Kijkduin

Voorzitter,

Ik heb een onderwerp waar ik vragen over zou willen stellen; de fietsenstalling. Hier was geld voor gereserveerd. Nu lijkt het dat het geld op is, maar de stalling niet is gerealiseerd. Hoeveel geld was er precies gereserveerd voor de ondergrondse stalling en hoeveel is er nog over? Wat zijn de consequentie van het stoppen van de bouw? Wanneer is realistisch dat het alsnog plaatsvindt? Zijn de beperkingen rond stikstof vooral in de bouwfase?