Bijdrage Ener­gie­aca­demie (SEA)


Raad

11 februari 2021


Voorzitter,

Vanaf het begin was duidelijk: dit is een prestigeproject van het college. En zodra dit prestigeproject aan het zinken is, springt het college als eerste van dit zinkende schip. Waarom horen we geen reflectie van het college over dit falen?

Voorzitter, normaal gesproken zou ik beginnen door te zeggen ‘bedankt voor de stukken’, maar aangezien ze gisteren pas rond middernacht zijn gedeeld ipv in de middag, zoals beloofd, heb ik daar wat moeite mee. Ook is het niet, zoals beloofd, alle informatie die de GAD heeft, maar alleen een tabelletje. Waarom heeft de wethouder niet geleverd wat hij beloofd had? Dit vergroot niet bepaald het vertrouwen in deze wethouder.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de schuld hier veel op externe partijen wordt afgeschoven, terwijl de gemeente bij iedere stap aan tafel zat. De wethouder zegt dat hij slapeloze nachten heeft overgehouden aan dit debacle, maar is hij ook bereid om zijn excuses aan te bieden voor dit geldverspillende drama? Hij stond erbij en keek ernaar terwijl deze organisatie niet transparant was over haar financiën en geen informatie kon leveren over de leerlingen. En dat van een organisatie die daar juist op gericht zou moeten zijn. Onbegrijpelijk.

Ook vindt de Partij voor de Dieren het verbazingwekkend dat het college geen idee heeft wat de kosten zijn van het afwenden van het faillissement. Waarom is dit inzicht zo moeilijk?

Verder is de Partij voor de Dieren teleurgesteld om te lezen dat de energieacademie nagenoeg geen mensen aan het opleiden was voor de Energietransitie. Dit terwijl de naam suggereert dat het dat gaat doen! In de tijdlijn te zien is dat dat een van de redenen was van oprichting. Wij zouden daarom graag de subsidieaanvragen inzien om te zien of hier geen sprake is geweest van greenwashing om subsidie binnen te harken.

Tweede termijn:

Voorzitter,

er zijn door mij en mijn collega’s veel vragen gesteld. Maar, in plaats van antwoorden, reizen vooral meer vragen. De wethouder geeft steeds ontwijkende, diffuse of vooruitschuivende antwoorden. Het blijft onduidelijk waarom hij zo lang koos om het te laten begaan. De wethouder verwijst dan naar onderzoeken, maar verantwoord onvoldoende zijn eigen rol. Dit is nog een argument voor de Partij voor de Dieren om voor de motie van treurnis te stemmen.

We prikken door op dat de academie geen zicht had op het aantal leerling en de wethouders reactie: we hebben een leerlingvolgsysteem aangeschaft. Dat is toch niet acceptabel. De gemeente zou dan toch al moeten weten dat iets zwaar fout zat?

Kan de wethouder verder uiteenzetten welke stukken er met de raad gedeeld gaan worden en wanneer? Dit blijft onduidelijk. Sowieso wil mijn fractie graag de subsidieaanvragen ontvangen, naast de stukken waar de motie van mijn collega van der Helm om vraagt. Want als de wethouder geen antwoorden wil geven, moeten we ze zelf maar proberen te vinden. Mijn fractie wil begrijpen hoe dit debacle heeft kunnen gebeuren onder de neus van ons college.