Bijdrage Riole­ringsplan


Raad

11 februari 2021

Voorzitter,

Mooi dat de wethouder na de commissie het voorstel heeft aangepast en dat ons voorstel over regenwater hergebruiken om o.a. Toiletten door te spoelen in gemeentelijke panden er in is opgenomen. Maar toch heeft de Partij voor de Dieren nog een aantal voorstellen om het beleid te verduurzamen.

In de commissie vroeg de Partij voor de Dieren al aandacht voor de half miljoen amfibieën die jaarlijks sterven in de Nederlandse straatkolken, ofwel putten. De dieren verdrinken omdat zij niet zelfstandig uit de put kunnen komen. De wethouder gaf toen aan dat er een pilot wordt gestart met een bepaalde specie waardoor de dieren wel zelfstandig uit de put zouden kunnen klimmen. Maar Voorzitter, wij zijn door de paddentrek vrijwilligers erop geattendeerd dat zij liever de amfibieëntrappen zien die ook in andere gemeenten, zoals Zoetermeer worden gebruikt. Vandaar dat wij de volgende motie indienen om de aangegeven pilot van de wethouder aan te vullen.

Ook heeft onze fractie het gehad over gedifferentieerde rioolheffing. De gemeente kan meer doen met de rioolheffing om de afkoppeling van regenwater van het riool te stimuleren. De gemeente Son en Breugel geeft het goede voorbeeld. Daar krijgen huishoudens die hun regenwater niet op het riool afvoeren een korting van 50 euro op de rioolheffing. Ook krijgen huishoudens een eenmalige subsidie van 300 tot 600 euro voor het afkoppelen van hun regenpijpen. De Partij voor de Dieren vindt dit een goed middel om de stad klimaatbestendiger te maken. Vandaar dat we de volgende motie indienen.

Voorzitter tot slot het laatste punt. In het rioleringsplan wordt gesproken over communicatie verbeteren richting haar inwoners. Daarbij wordt ingezet op bewustwording voor goed rioolgebruik, voorkomen van zwerfvuil en aandacht voor negatieve effecten van voeren van vissen of watervogels. De Partij voor de Dieren pleitte in de commissie al voor de wereldwijde bewustwordingscampagne ‘hier begint de zee’ als tekst bij putdeksels. Elke minuut belandt een afvalwagen aan plastic in zee. Hiervan komt 94% op de zeebodem terecht en dieren raken erin verstrikt. Veel mensen zijn zich er niet bewust van dat hun straatafval direct naar de zee wordt afgevoerd. Middels deze campagne worden burgers geconfronteerd met de gevolgen die zwerfvuil heeft op het leven in zee. Vandaar de volgende motie.

Voorzitter, iedere dag kunnen we iets doen voor een betere wereld met respect voor natuur, milieu en dieren.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage over (het vermoeden van ) diefstal c.q. verduistering van gemeenschapsgeld

Lees verder

Bijdrage Energieacademie (SEA)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer