Brief over verplaatsing Raam­pros­ti­tutie


Cie Bestuur

9 september 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren loopt niet warm voor deze plannen over de verplaatsing van de prostitutiestraten. Aan dit zoveelste prestigeproject zitten nog teveel onzekerheden. Onze fractie hoopte dat bij de werkbespreking dat die onzekerheden en onze zorgen weggenomen konden worden, maar helaas.

Welke zorgen heeft de Partij voor de Dieren dan? Onder andere de overeenkomsten tussen de studies en de hoofdvraag vanuit het college over het draagvlak voor de nieuwe locatie onder de sekswerkers en hulpverleners. De ruimtelijke ontwikkelingen in de sporendriehoek, vanuit ProRail en de NS. Maar ook de betrokkenheid van omwonenden en ondernemers bij deze plannen.

Vanuit het coalitieakkoord is de vraag gekomen om de verplaatsing naar een nieuwe locatie gekomen te onderzoeken. Die zou moeten leiden tot een verbetering van de veiligheid en gezondheid van sekswerkers. Daarbij moet ook gekeken worden naar draagvlak onder sekswerkers en hulpverleners. Tijdens de werkbespreking werd aangegeven dat de focus bij de onderzoeken onder de sekswerkers lag op de werkomstandigheden in zowel de huidige als gewenste situatie. Gedurende het onderzoek was de vraag of zij voor of tegen verplaatsing zijn niet aan de orde. Hiermee is nog lang niet voldaan aan de vraag vanuit het coalitieakkoord om een draagvlakonderzoek uit te voeren onder de sekswerkers. Daarom horen we graag van de wethouder waarom niet nu al expliciet is gevraagd of de sekswerkers voor of tegen verplaatsing zijn?

Dan de erfpachtovereenkomst met NS. In groots belang van het spoor kan die erfpacht worden ontbonden, zoals voor het realiseren van een nieuw groot centraal station op deze plek. Het is weliswaar een gepresenteerd plan, maar het is een mogelijkheid en het zou in 2040 al gerealiseerd moeten zijn. Nu is de sporendriehoek als enige locatie onderzocht. Waarom alleen deze plek? Wat betekent dit dan voor de toekomstige positie van de sekswerkers? Werken we ze hier niet de stad mee uit?

De Partij voor de Dieren vreest dat de sporendriehoek straks een Bermudadriehoek wordt waarin de sekswerkers, samen met de mogelijkheid om sekswerk legaal te kunnen verrichten, zullen verdwijnen. Vindt de wethouder dat het college echt kan garanderen dat dat niet het geval zou zijn? Zo ja, hoe? We horen graag van de wethouder hoe deze erfpacht constructie en de ontbindende voorwaarden zoals gedwongen verhuizing vanuit de sporendriehoek door ontwikkelingen vanuit het belang voor het spoor zijn besproken met de belanghebbenden zoals SHOP, Liberty, De Haven en de sekswerkers zelf?

Maar er zijn nog meer ontwikkelingen gaande. Zo heeft ProRail al een reservering gemaakt voor een nieuw aan te leggen spoor. Dit spoor komt min of meer op de deurmat van het beoogde sekscentrum. Nu al moet vanwege de geluidsnorm een bufferzone in het pand worden gemaakt om geluidsoverlast te verlagen om een werkbare omgeving te creëren. Wederom tegenstrijdig met het doel vanuit het college om op de nieuwe locatie bij te dragen aan een gezonde werkomgeving. We horen graag van de wethouder hoe deze ProRail plannen bijdragen aan het creëren van een gezonde werk- en leefomgeving?

Ook hebben deze plannen invloed op omwonenden en ondernemers in en rond de sporendriehoek. Zo maken o.a. BINK36 en de bewoners van de Binckhorst zorgen over de verkeersafwikkeling in het gebied. We zijn benieuwd hoe de wethouder met deze zorgen omgaat en hoe BINK36 en anderen verder worden betrokken? Maar ook horen we graag duidelijkheid over wie de portemonnee moet trekken voor het realiseren van de verkeersafwikkelingen?

Voorzitter dan nog een aantal vragen die we niet tijdens de werkbespreking konden stellen;

  • Wie moet uiteindelijk voor eventuele planschade opdraaien?
  • Hoe gaat het met het uitkopen van exploitanten en wie draait op voor deze kosten?
  • Hoe realiseren we sociale controle vanuit de omwonenden op de sekswerkers op de nieuwe locatie die nog volop in ontwikkeling is?

Tot slot. De verplaatsing van de prostitutiestraten in Den Haag is al langer voer voor discussie. Nu ligt er een onderzoek waarbij nog teveel onzekerheden zijn die kunnen leiden tot een gevaar voor de veiligheid en de toekomst van Haagse sekswerkers. We stellen het op prijs dat het gesprek is gestart over het verbeteren van de werkomstandigheden van de sekswerkers, maar we mogen niet de huidige situatie uit het oog verliezen. Daarom wil mijn fractie afsluiten met een laatste vraag: waarom is überhaupt niet onderzocht wat op de bestaande locaties mogelijk is om de gezondheid en veiligheid van sekswerkers te verbeteren?