Brief wethouder Mobi­liteit en Cultuur, de heer Van Asten, over de Voortgang fiet­sen­stalling Koningin Juli­a­na­plein


Cie Ruimte

9 september 2020

Voorzitter,

“Den Haag lijkt ondertussen de prijs te mogen ontvangen voor de slechtste projectsturing. Nagenoeg alle grote plannen lopen uit wat betreft tijd en kosten.” Zo begon ik mijn bijdrage vorige keer. En meer lijken zijn ondertussen uit de kast gerold. Legoland blijkt een nog groter falen dan verwacht en het KJ-plein blijft maar uitlopen in geld en tijd.

Iedereen wist toen de bouw begon dat er grote risico’s waren gegeven het apart aanbesteden en met grote vaart willen bouwen. En ze komen uit. Biedt het college nu zijn excuses aan hiervoor?

Meer geld naar een fietsenstalling en een bouwput erbovenop. Het bijzondere is dat het college elke keer recht probeert te praten wat krom is. Eerst was de fietstunnel essentieel en nu is die opeens overbodig. Eerst zou de bovenbouw veel geld opleveren en een fantastisch project zijn en nu weigert de bouwer te bouwen en moet er weer smeermiddel bij.

Voorzitter, de projectontwikkelaars lachen zich een ongeluk om het falen van het college en al het geld wat ze aan het college verdienen. En de stad krijgt pas in 2024 op zijn vroegst weer een fatsoenlijk KJ-plein. Er was zo’n mooie kans om de buitenruimte direct groen te maken en die heeft de wethouder verspeeld op zoek naar geld van de projectontwikkelaars.

Wanneer komt de evaluatie van dit project uit? Hoe kan het dat oplevering opeens weer 2 jaar later is?

We lopen 5,5 miljoen uit met een fietsenstalling en krijgen dan niet eens een tunnel die in verbinding staat met het station en moeten vrezen dat de stalling weer dicht moet. Gaat de wethouder hier zijn excuses voor aanbieden aan de stad? Deze aanpassing is in strijd met het raadsvoorstel en natuurlijk een aanfluiting. Waarom legt de wethouder zo’n keuze niet via een raadsvoorstel voor maar kiest zelf om een trap te verbreden voor 3,5 miljoen? Waar is die 3,5 miljoen voor een verbrede trap op gebaseerd?

Dan de bovenbouw. De wethouder kiest ervoor om sociale woningen te laten verkopen aan een belegger. Blijven ze wel sociale woningen voor 50 jaar of verdwijnen alle restricties?

Daarnaast legt de wethouder afspraken vast over de huisvestigingsverordening. Dit is gewoon een raadsbevoegdheid en een onwenselijke inmenging van een projectontwikkelaar in gemeentelijk beleid. Graag een reactie wat er precies is vastgelegd.

Deze afspraken klinken ook gewoon in strijd met de aanbestedingsregels. Hoe kan de gemeente dit juridisch verantwoorden?

Kan de wethouder verder aangeven waarom er een extra 2,8 miljoen is gereserveerd in de begroting voor dit project?

Voorzitter, de wethouder kiest dus weer voor een package deal die zorgt dat de stad moet betalen voor het falen van de projectontwikkelaar. Waarom is de overeenkomst niet eerst aan de raad voorgelegd alvorens hem te tekenen?

Voorzitter, mijn fractie is er verder niet gerust op dat de fietsenstalling goed zal blijven functioneren. De brief van een paar uur geleden stemde me meer gerust dan de huidige brief. Waarom de aanpassing? Betekent dit dat de wethouder voorsorteert op sluiting van de stalling? Wanneer komt het onderzoek naar de gevolgen van de bovenbouw voor de fietsenstalling?

Dank u wel


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Hoorzitting ontwerp-bestemmingsplan Bloemenbuurt

Lees verder

Brief over verplaatsing Raamprostitutie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer