Bijdrage Hoor­zitting ontwerp-bestem­mingsplan Bloe­men­buurt


Cie Bestuur

9 september 2020

Dank aan de insprekers. De Partij voor de Dieren kan zich aansluiten bij veel van de gestelde vragen. We vinden dat de communicatie bij zo’n bestemmingsplanwijziging toch wel beter kan en moet. Als je zegt dat iets overwegend conserverend is en dan veel dakopbouwen extra toestaat is dat natuurlijk niet het geval. Zo zet je bewoners op het verkeerde been.

Over de dakopbouwen zelf beschrijft de Partij voor de Dieren de zorgen van bewoners. Doordat er overal dakopbouwen kunnen bijkomen verdwijnt de samenhang soms, omdat er dan opeens in een rijtje 1 dakopbouw staat. Ook passen sommige dakopbouwen totaal niet bij de bestaande stijl. Wat doet de wethouder om dit te voorkomen?