Bijdrage Beant­woording schrif­te­lijke vragen Blad­bla­zer­terreur


Cie Leef­om­geving

3 september 2020

Voorzitter,

Het is passend deze bijdrage te beginnen met een kleine historie. In onze schriftelijke vragen ‘Bladblazerterreur’ (RIS304290) riepen we het college op iets te doen aan het gebruik van vervuilende bladblazers door particulieren.

Niet alleen vormen bladblazers namelijk een gezondheidsrisico voor de gebruikers en hun omgeving, door de schadelijke uitstoot en de geluidsproductie. Ze belemmeren ook nog eens de natuurlijke afbraak van bladafval in de herfst en vernielen de natuurlijke schuilplaatsen van insecten en kleine dieren als egels. Ook zijn die insecten weer belangrijk als voedselbron voor andere dieren.

Het college had er helaas nog niet zo’n zin in hier iets aan te doen en stelde de beantwoording van de schriftelijke vragen van onze Tweede Kamerfractie af te wachten. De minister heeft die vragen beantwoord en geeft aan dat de bal bij de gemeenten ligt. Daar wil de minister zich verder niet in mengen, behalve via de VNG.

En nu zitten we weer hier, voorzitter. Het college heeft ruim de tijd gehad om na te denken over wat het wil doen tegen het gebruik van vervuilende bladblazers door particulieren. Wij zijn erg benieuwd waar de wethouder mee komt. Graag een uitgebreide reactie.

De gemeente geeft zelf helaas nog niet het goede voorbeeld. Nog steeds worden tweetakt bladblazers gebruikt, hoewel de gemeente al in februari 2019 in antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren (RIS300659) aan heeft gegeven middels de aanbestedingsvoorwaarden hiervan af te willen.

Dit roept de vraag op hoe succesvol dit middel is. Zijn de aanbestedingsvoorwaarden niet streng genoeg opgesteld? Of is het niet mogelijk een aanbieder te vinden die elektrisch bladblaast? De Partij voor de Dieren zou graag een afschrift van de aanbestedingsvoorwaarden voor bladblazen en maaien ontvangen voor de volgende raad. Kan de wethouder dit toezenden? Kan de wethouder verder reflecteren op de vraag of dit middel niet beter kan worden ingezet?

Verder zou het college, volgens de afdoening van de motie-Holman over ‘reductie tweetaktmotoren’ (RIS304067), in het tweede kwartaal van dit jaar komen met een plan van aanpak voor de verdere verduurzaming van het gemeentelijke wagenpark. Daarnaast zou de gemeente onderzoeken hoe particulieren gestimuleerd kunnen worden minder vervuilende machines te gebruiken. Hoe staat het hiermee?


Interessant voor jou

Bijdrage Tweeminutendebat Diervriendelijke kades

Lees verder

Bijdrage Hoorzitting ontwerp-bestemmingsplan Bloemenbuurt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer