Bijdrage Twee­mi­nu­ten­debat Dier­vrien­de­lijke kades


Cie Leef­om­geving

3 september 2020

Voorzitter, als we het dictum van de motie en bijbehorende afdoening van het college lezen komt het niet geheel overeen. De motie vraagt om een actieplan om alle dieronvriendelijke kades en walkanten te verhelpen. Terwijl in de afdoening van de motie nog veel onzekerheden staan. Een belangrijke vraag die de afdoening van het college oproept is of niet alle kades en walkanten diervriendelijk worden gemaakt? We horen het graag van de wethouder.

Over de onzekerheden zoals de voorzieningen voor zwanen blijkt uit de afdoening dat acties nog volgen. Hoe blijven we daar als raad van op de hoogte en wanneer worden die aanpassingen uiteindelijk uitgevoerd?

Over het contact met de dierenambulance en vogelbescherming. Is het niet beter om jaarlijks een moment in te plannen met beide organisaties om knelpunten en bijbehorende voorzieningen te bespreken?

In april zou een inspectieronde en zo nodig een reparaties uit worden gevoerd. Maar ook zouden bestaande uittreedplaatsen worden nagelopen en overige gerealiseerd. Kan de wethouder aangeven of deze rondes al zijn uitgevoerd? Wat daar de uitkomsten van zijn? En hoe vaak deze rondes worden uitgevoerd in de toekomst?

Voorzitter, tot slot er is nog wat werk te verrichten om de kades diervriendelijker te maken. We wachten al langer op een actieplan we horen graag van de wethouder wanneer die komt en hoe we hier in de toekomst als raad bij betrokken blijven? en wanneer zijn alle Haagse kades en walkanten diervriendelijker?