Bijdrage Gedach­te­wis­seling corona­crisis


Cie Bestuur

11 november 2020

Voorzitter,

Ik wil graag beginnen met de brief van de Jeugdombudsman. Geweldig dat jongeren input hebben geleverd en meedenken met de gemeente over hoe jongeren beter betrokken en geholpen kunnen worden. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de berichten dat jongeren meer en meer stress en psychische klachten ondervinden vanwege corona. Uit onderzoek blijkt dat zij als groep mentaal het meeste lijden onder de bronmaatregelen. Wij hopen dan ook dat de burgemeester de aanbevelingen van de Jeugdombudsman overneemt en er snel een actieplan wordt gemaakt om dit uit te voeren. Daar zouden wij nog aan willen toevoegen om extra aandacht te hebben voor eenzaamheid onder jongeren, vooral onder jongeren met een beperking. De kerstvakantie komt eraan, waardoor jongeren elkaar ook niet meer treffen om school en het buiten vaak te koud is. Waar kunnen de Haagse jongeren naartoe? Graag een reactie van de burgemeester.

Een andere kwetsbare groep waar mijn fractie aandacht voor wil vragen, zijn de sekswerkers. Zij mogen niet werken op dit moment en voor hen is niet altijd een passende financiële regeling beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan mensen die werken via het opt-in systeem of mensen met spaargeld. . Worden deze mensen geholpen? Waar kunnen zij terecht?

Dan een vraag over testen. Hoe kan het dat er nog geen locaties zijn gevonden in Escamp en Laak? Waar moet zo’n locatie precies aan voldoen? Met een bijvoorbeeld halflege Megastores, kan ruimte toch niet het probleem zijn? Graag een reactie.

Tenslotte een vraag over het herstelplan en het naar de stad trekken van toeristen en bezoekers. Er wordt geadviseerd om zo veel mogelijk binnen te blijven. Er wordt geadviseerd om niet te reizen. Tot er een vaccin of medicijn is gevonden, is het toch niet wenselijk om mensen van buiten de stad naar Den Haag te trekken? Het is in de binnenstad al onmogelijk om afstand te houden terwijl er een halve lock-down in werking is. Nu gaat er een grootschalige marketingcampagne worden opgezet. Dat is toch niet met elkaar te rijmen? Hoe ziet het college dit voor zich?