Bijdrage Rhijenhof


11 november 2020

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is dit een ingewikkelde bouwontwikkeling. De bouw van de huizen wordt mogelijk gemaakt door in de Erasmusveldzone te bouwen. Hierdoor wordt deze ecologische zone kleiner. Vervolgens wordt dit gecompenseerd door grond aan een andere ecologische zone toe te voegen en zo gaat die zone er in kwaliteit op vooruit.

Echter, de ecologische zone gaat er in kwantiteit niet op vooruit. Er wordt 330 m2 grond weggehaald en er komt maar 287 m2 terug. Zo wordt er toch weer geknabbeld aan de ecologische zone. Graag een reactie van de wethouder.

Daarbij merkt de Partij voor de Dieren vaker op dat slecht onderhouden ecologische zones een reden vormen voor de gemeente om eraan te gaan knabbelen. Terwijl de gemeente ook kan kiezen om te investeren in de zones. Graag een reactie.

Verder zien we dat de gemeente groene grond ruilt om op te bouwen en zo neemt het groene oppervlakte af. Mijn fractie vraagt zich af of de agenda Ruimte voor de stad nog geldt? Hierin is namelijk afgesproken om te verdichten, vergroenen en verduurzamen. Bij dit project zien we geen echte verdichting, wel een verduurzaming, maar ook niet echt een vergroening. Concreet neemt het onverharde oppervlakte met 213 vierkante meter af. Waarom stuurt de gemeente niet meer op het behoud van groen? En waarom compenseert de gemeente niet daadwerkelijk het verlies aan groen? Nu verdwijnt groen van volkstuintjes en ecologische zone en wordt het op papier gecompenseerd door meer water en de toevoeging van grotendeels bestaand groen aan de ecologische zone. Graag een reactie.