Bijdrage Vlie­t­hoeve Park


Cie Ruimte

11 november 2020


Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft zorgen over dit plan. We begrijpen dat er 2 nieuwe woningen worden gebouwd en dat de schuur wordt omgebouwd tot 5 recreatiewoningen. Als het daarbij was gebleven had mijn fractie het kunnen begrijpen. Maar er worden ook nog 8 recreatiewoningen en 26 parkeerplaatsen in het groen gebouwd. Hier heeft de Partij voor de Dieren problemen mee.

Als Den Haag moeten we zorgdragen voor onze groene omgeving en we hebben afgesproken in principe niet in het groen te gaan bouwen. Nu gebeurt het omgekeerde. Zo verdwijnt er 702 vierkante meter aan groen. Waarom staan we dit toe? En hoe wordt dit grote groenverlies gecompenseerd?

Mijn fractie heeft verder twijfels of we in Den Haag 13 recreatiewoningen moeten toestaan. We zien dat er een grote woningnood is. Mijn fractie begrijpt dan niet dat gekozen wordt voor de aanleg van recreatiewoningen. Graag een reactie. Wat mijn fractie lijken we met dit plan in strijd te handelen met de uitgangspunten van de agenda ruimte voor de stad. Er wordt namelijk niet verdicht en niet vergroend.