Bijdrage NVU Twic­kel­straat-Zijpen­dal­straat


Cie Ruimte

11 november 2020
Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor het sturen van deze NVU. We zijn blij om te zien dat hier woningen komen en dat een deel van de school behouden wordt. Had echter niet meer van de school kunnen worden behouden? Verder vraagt mijn fractie zich af wat met de huidige functies gaat gebeuren? Deze locatie is toch nu in gebruik voor de nachtopvang?

Verder zien we dat er best wat bomen worden gekapt en in het groen wordt gebouwd. Kan de wethouder aangeven met hoeveel vierkante meter de bestemming groen verandert? En hoeveel onverharde ruimte wordt verhard? En kan de wethouder ingaan op hoeveel bomen er in totaal worden gekapt?