Motie Struc­turele hulp voor seks­werkers


20 januari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 januari 2022, ter bespreking van de coronacrisis.

Overwegende, dat:

  • Den Haag tientallen sekswerkers kent die via de opting-in werken;
  • opting-in een fictief dienstverband is, maar zij noch werknemer, noch ZZP-er zijn en wel moeten voldoen aan fiscale verplichtingen van een ZZP-er;
  • veel sekswerkers doorgaans geen andere keus hebben dan via de opting-in te werken.
  • er een aantal gesprekken zijn geweest met meerdere gemeenten, de VNG en de minister voor financiële ondersteuning voor sekswerkers, maar dat nog niet heeft geleid tot een financiële oplossing tijdens de lockdown vanaf 19 december 2021.

Constaterende, dat:

  • sekswerkers door de opting-in constructie geen aanspraak kunnen maken op de huidige regelingen vanuit de overheid zoals de TOZO en de NOW;
  • uit nieuw onderzoek van het RIVM naar de impact van corona op sekswerk in Nederland blijkt dat 80% van de sekswerkers de coronaperiode als moeilijk of heel moeilijk ervaart, door gebrek aan financiële steun vanuit de overheid;
  • uit ditzelfde onderzoek blijkt dat 85% van de sekswerkers onvoldoende steun ervaart door de overheid gedurende de lockdown voor sekswerkers;
  • de wethouder in oktober 2021 al heeft toegezegd bij een nieuwe lockdown direct in contact te treden met de minister, maar dat tot op heden nog niet heeft gedaan.

Verzoekt het college:

  • om in gesprek te treden, samen met andere G4 steden, met de nieuwe minister om op korte termijn een financiële regeling op te zetten voor sekswerkers die via de opting-in werken, voordat een nieuwe lockdown dreigt;
  • bij die gesprekken maatschappelijke organisaties en sekswerkers te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Fatima Faid

Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

PvdA, Hart voor Den Haag, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, D66, SP, PVV

Tegen

PvdA, GroenLinks, CDA, PVV