Motie Recht op fysieke open dag


20 januari 2022

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Frans Hoijnck van Papendrecht

Groep Hoijnck

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 januari 2022, ter bespreking van de
coronacrisis.

Constaterende, dat:

 • •de leerlingen die nu in groep acht zitten vorig jaar ook al geen fysieke open dagen konden
  bezoeken;
 • de VO raad aangeeft dat het ministerie enige ruimte geeft voor kennismakingsactiviteiten voor
  leerlingen uit groep 8;
 • onder beperkte voorwaarden en op beperkte schaal achtstegroepers weer scholen in het
  voortgezet onderwijs kunnen bezoeken;
 • veel scholen in Den Haag alleen online activiteiten aanbieden;

in andere steden worden toekomstige scholieren bijvoorbeeld per basisschool toegelaten of per
tijdslot.

Overwegende, dat:

 • het voor de huidige achtstegroepers ook mogelijk moet zijn om scholen van binnen te zien en
  te beleven;
 • de middelbare school een essentieel onderdeel is voor de persoonlijke ontwikkeling van
  leerlingen.


Verzoekt het college:

 • om in gesprek te treden met middelbare schoolbesturen hoe zij alsnog op korte termijn fysieke
  open dagen/ activiteiten kunnen realiseren voor toekomstige leerlingen;
 • in dat gesprek ook de verlenging van de inschrijftermijn te bespreken zodat tijdsdruk geen
  argument kan zijn voor het niet organiseren van fysieke bijeenkomsten voor toekomstige
  leerlingen.

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, PVV

Tegen

Haagse Stadspartij, D66, GroenLinks, CDA, VVD