Motie Heropen tram­haltes nu


20 januari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 januari 2022, ter bespreking van Uitvoering motie opheffing tramhalten.

Constaterende, dat:

  • de opgeheven tramhaltes HTM maar een kleine kostenbesparing opleveren;

  • het tijdelijk opheffen van de tramhalten voor veel onrust heeft gezorgd onder de vele gebruikers.


Overwegende, dat:

  • veel van de tramgebruikers afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om zich te verplaatsen;

  • er geen overleg vanuit de MRDH of de HTM heeft plaatsgevonden met omwonenden en gebruikers van de tramhalten die tijdelijk zijn opgeheven, terwijl de raad daar een motie over heeft aangenomen (RIS310533);

  • het opheffen van tramhaltes niet bijdraagt aan het realiseren van een aantrekkelijk en laagdrempelig openbaarvervoerssysteem;

  • het aantal tram gebruikers weer zal stijgen doordat de coronamaatregelen per 14 januari 2022 zijn versoepeld;


Van mening, dat;

  • de HTM en MRDH hierdoor geen rekening houden met de vele gebruikers van de tram.


Verzoekt het college:

  • alles in het werk te stellen bij de MRDH en HTM om de tijdelijke opheffing van de tramhalten met onmiddellijke ingang terug te draaien.


En gaat over tot de orde van de dag.Robin Smit

Partij voor de Dieren
Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

D66, GroenLinks, CDA, PvdA, VVD